pg电子平台网站-pg电子最新网站入口
pg电子平台网站-pg电子最新网站入口

河南卫华-pg电子平台网站

关于浙江石油化工有限公司aj41岸桥安装施工招标开标的通知
发布2021年03月26日
手机阅览

各投标单位: 浙江石油化工有限公司aj41岸桥安装施工招标项目的开标信息如下: 1.开标时间:2021年3月31日下午14点整 2.开标地点:河南卫华重型机械股份有限公司行政办公楼1108会议室 特此通知  

                       河南卫华重型机械股份有限公司

区域管理中心项目管理部

                                  二○二一年三月二十六日

网站地图